Každý prostor je jedinečný a proto také vyžaduje individuální přístup.

Před vlastní realizací zahrady je nutné zpracovat tzv. projektovou dokumentaci. Při její tvorbě vycházíme z potenciálu daného místa, Vašich představ nejen o vzhledu, ale i užívání zahrady a našich zkušeností.

Výsledkem je projekt zpracovaný nejen po stránce estetiky a výběru správných rostlin, ale také technické detaily dlažeb, drobných staveb (pergoly, zídky, terasy,…), vodních prvků, střešních zahrad či možnost osvětlení.

Projektová dokumentace obsahuje:

- Zadání investora
- Zaměření pozemku
- Inventarizace
- Studie
- Vizualizace
- Osazovací plány
- Technické detaily
- Výkazy výměr
- Rozpočty